تاثیر آب برروی دم آوری قهوه

تاثیر آب برروی دم آوری قهوه

تاثیر آب برروی دم آوری قهوه

تکنیک های توزیع و تاثیر آب برروی دم آوری قهوه های تخصصی و بیشتر نسل سوم یکی از نکات و عوامل مهم در صنعت قهوه می باشد .

یک دم آوری مطلوب شامل مواردی از اندازه قهوه آسیاب شده ، اندازه برشتگی دانه های قهوه ، وزن قهوه ، حجم آب ، زمان دم کردن و … است که باهم در تعادل و توازن هستند .

اما آنچه که بسیار مهم است مقدار و اثر تماس بین دانه های قهوه و مولکول های آب است .

هرچه همجواری و تماس آب و قهوه تاثیرگذارتر باشد عطر و طعم بیشتری حاصل می شود . هرچه تماس کمتر باشد یا این تماس اثر کمتری داشته باشد ، قهوه کمتر عصاره گیری می شود .

تاثیر آب

 

باید بگوییم کنترل عصاره گیری دلیل تهیه یک قهوه خوشمزه می باشد . دم آوریی هایی که بیش از حد عصاره گیری می شوند تلخ و گس می شوند و همین طور دم آوری هایی که کمتر از حد عصاره گیری شدند ترش خواهند بود و اما دم آوری هایی که بدون تعادل عصاره گیری شده اند ترکیبی از این دو هستند .

روش های مختلفی در توزیع آب برروی قهوه وجود دارد اما آسانترین راه ساده ترین روش فقط ریختن کامل آب به یکباره بر روی قهوه دمی و صبر کردن می باشد. این روش برای دم آوری غوطه وری مزیت مهمی که دارد این است هوه آسیاب شده و مولکول های آب همگی مقدار زمان تماس یک اندازه ای دارند .

در دم کردن قهوه به روش قطره ای و یا فیلتری ، چون آب در قهوه چکیده می شود می توان از ریختن پیوسته یا ریختن پالس استفاده کرد.

تاثیر آب

ریختن پالسی یعنی چند بار ریختن مقدار مشخصی از آب یا بهتر بگوییم ریختن آب بر روی قهوه در زمان بندی های مختلف است . روش پالسی نیازمند کنترل استثنائی بر روی سرعت ریختن آب می باشد .

این روش یک هم زدن مثبت و یکدستی را درست می کند ، به آرامی قهوه های آسیاب شده را هم می زند و باعث می شود آنها جابجا و همگی خیس شوند ، بنابراین تماس بیشتری بین ذرات آسیاب شده ی قهوه و مولکول های آب ایجاد می شود .

ادامه دارد …

 

نقش سایزآسیاب در قهوه

عصاره گیری قهوه اسپرسو

مطالب مرتبط

نظرات شما

قالب ووکامرس